Velkommen til Fuglefjellet Runde

FuglefjelletRunde.no er en fotojournalistisk presentasjon av fuglefjellet Runde. Fotografiene er tatt over flere år av journalist og forskerformidler Knut Werner Lindeberg Alsén. «Formålet med nettsiden er å vise denne fantastiske øya, subjektivt sett gjennom kameralinsene. Dessuten håper jeg at siden kan være en enkel informasjonskilde for de som ikke er så kjent på Runde».

Runde
Runde er den sørligste av de store norske fugleøyene og et eldorado for naturelskere og fotografer. Øya ligger i Herøy kommune på Sunnmøre, ytterst ute i havgapet blant holmer og skjær. Runde har omlag 90 fastboende innbyggere. Hekkesesongen varer fra februar til august hvert år, med mer enn 500.000 fugler som samler seg på øya. Runde som har en rik historie er mye besøkt og har gode fasiliteter for overnatting, matservering, kurs og konferanser. På øya er det er forskningssenter, leiskole og campingplass. Runde har havn og bro, og helårlig offentlig transportmiddel. Runde ligger 50 minutter fra nærmeste flyplass.  

Fotografiene
Alle fotografiene på nettsiden er tatt av Knut Werner Lindeberg Alsén. Fotografiene er til salgs, men lånes også ut til allmennyttige formål. Ta kontakt