Fuglelivet

Fuglefjellet ligger på vestsida av Rundefjellet og er hjem for om lag 500 000 fugl, blant annet lundefugl, havsule, krykkje, alke og lomvi. Skarveura ligger på nordsida av øya, og her finnes en av verdens største kolonier av toppskarv. I de bratte grasbakkene på nord- og østsida er det et stadig voksende antall havhest.

Blant alle fugleartene på Runde, er det vel lundefuglen som får mest oppmerksomhet. Fuglelivet på Runde kan oppleves hele året, men toppsesongen er mellom april og august. Sesongen for lundefugl starter i begynnelsen av mai og dabber av i slutten av juli. Dette kan nok tilskrives det karakteristiske utseendet.

Lundefuglen eller lunden er også kjent under navnet sjøpapegøye – noe som man forstår når man betrakter hodet og nebb. Fuglens vitenskaplige navn – Fratercula arctica – betyr liten arktisk broder (som trosfelle i kloster) og beskriver resten godt; en sort og hvit fjærdrakt som kan minne om munkekutter. En lunde kan bli vel 30 cm lang og har et vingespenn på opptil det doble. Den kan bli 25 år gammel. I hekketiden, mellom april og august, kan over 100 000 være å finne på vestsida av øya. Utenom hekketiden, er de på havet rundt kysten. Lundefuglen er på listen over truede arter i Norge.
…………….

Runde har verneregler (trå varsomt)
All ferdsel i fjellet på Runde krever varsomhet på grunn av sårbar natur og hensynet til hekkende sjøfugl. De nøyaktige grensene for fuglefredingsområdene på Runde er avmerka med fargepunkt på steinar og oppsette pålar i terrenget. Mer opplysninger får du på Runde Miljøsenter:  Les mer om vernereglene:
…………….

Registrerte fuglearter på Runde (kilde Runde.no)

Norske navn Latin Forekomst
Smålom Gavia stellata Tidligere rugefugl
Storlom G. arctica Sporadisk trekkfugl
Islom G. immer Sporadisk trekkfugl
Gulnebblom G. adamsii Regelmessig vintergjest
Toppdykker Podiceps cristatus Sporadisk trekkfugl
Horndykker P. auritus Sporadisk trekkfugl
Gråstrupedykker P. grisegena Regelmessig vintergjest
Havhest Fulmarus glasialis Regelmessig rugefugl
Havsvale Hydrobates pelagicus Mulig rugefugl
Stormsvale Oceanodroma leucorhoa Mulig rugefugl
Grålire Puffinus griseus Sporadisk trekkfugl
Storlire P. gravis Sporadisk trekkfugl
Havlire P. puffinus Sporadisk sommergjest
Havsule Sula bassana Regelmessig rugefugl
Storskarv Phalacrocorax carbo Tidligere rugefugl/Regelmessig vintergjest
Toppskarv P. aristotelis Regelmessig rugefugl
Gråhegre Ardea cinerea Regelmessig hele året
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus Sporadisk trekkfugl
Grågås A. anser Regelmessig trekkfugl
Sædgås A. fabalis Sporadisk trekkfugl
Tundragås A. albifrons albifrons Sporadisk trekkfugl
Tundragås A. albinfrons flavirostris Sporadisk trekkfugl
Hvitkinngås Branta leucopsis Regelmessig trekkfugl
Ringgås B. bernicla Regelmessig trekkfugl
Sangsvane Cygnus cygnus Sporadisk sommergjest
Knoppsvane C. olor Sporadisk trekkfugl
Gravand Tandora tandora Regelmessig rugefugl
Stokkand Anas platyrhynchos Regelmessig rugefugl
Krikkand A. crecca Tidligere rugefugl/Regelmessig trekkfugl
Brunakke A. penelope Regelmessig trekkfugl
Stjertand A. acuta Sporadisk trekkfugl
Skjeand A. clypeata Sporadisk trekkfugl
Taffeland Aythya ferina Sporadisk trekkfugl
Bergand A. marila Sporadisk trekkfugl
Ærfugl Somateria mollissima Regelmessig rugefugl
Praktærfugl S. spectabilis Sporadisk vintergjest
Stellerand Polysticta stelleri Sporadisk vintergjest
Svartand Malenitta nigra Regelmessig vintergjest
Sjøorre M. fusca Regelmessig vintergjest
Havelle Clangula hyemalis Regelmessig vintergjest
Kvitand Bucephala clangula Regelmessig vintergjest
Siland Mergus serrator Regelmessig hele året
Laksand M. merganser Sporadisk trekkfugl
Fiskeørn Pandion haliaetus Sporadisk trekkfugl
Vepsevåk Pernis apivorus Sporadisk trekkfugl
Havørn Haliaeetus albicilla Regelmessig hele året/Tidligere rugefugl
Hønsehauk Accipiter gentilis Regelmessig hele året
Spurvehauk A. nisus Regelmessig trekkfugl
Myrhauk Circus cyaneus Sporadisk trekkfugl
Sivhauk C. areuginosus Sporadisk trekkfugl
Kongeørn Aquila chrysaetos Regelmessig vintergjest
Fjellvåk Bueto lagopus Regelmessig trekkfugl
Dvergfalk Falco columbarius Regelmessig trekkfugl
Tårnfalk F. tinnunculus Regelmessig trekkfugl
Vandrefalk F. peregrinus Regelmessig hele året
Jaktfalk F. rusticolus Regelmessig hele året
Lirype Lagopus lagopus Tidligere rugefugl
Orrfugl Tetrao tetrix Regelmessig rugefugl
Vaktel Conturnix conturnix Sporadisk sommergjest
Trane Grus grus Sporadisk trekkfugl
Åkerrikse Crex crex Tidligere rugefugl
Vannrikse Rallus aquaticus Sporadisk trekkfugl
Sivhøne Gallinula chloropus Sporadisk trekkfugl
Sothøne Fulica atra Sporadisk vintergjest
Tjeld Haematopus ostralegus Regelmessig rugefugl
Sandlo Charadrius hiaticula Tidligere rugefugl/Regelmessig trekkfugl
Heilo Plauvialis apricaria Regelmessig trekkfugl
Tundralo P. squatarola Regelmessig trekkfugl
Vipe Vanellus vanellus Sporadisk rugefugl
Steinvender Arenaria interpres Regelmessig rugefugl
Dvergsnipe Calidris minuta Regelmessig trekkfugl
Fjærplytt C. maritima Regelmessig vintergjest
Myrsnipe C. alpina Regelmessig trekkfugl
Tundrasnipe C. ferruginea Regelmessig trekkfugl
Polarsnipe C. canutus Regelmessig trekkfugl
Sandløper C. alba Regelmessig trekkfugl
Brushane Philomachus pugnax Regelmessig trekkfugl
Fjellmyrløper Limicola falcinellus Sporadisk trekkfugl
Sortsnipe Tringa erythropus Regelmessig trekkfugl
Rødstilk T. totanus Sporadisk rugefugl
Gluttsnipe T. nebularia Regelmessig trekkfugl
Grønnstilk T. glareola Sporadisk trekkfugl
Skogsnipe T. ochropus Sporadisk trekkfugl
Strandsnipe Actitis hypoleucos Regelmessig rugefugl
Tereksnipe Xenus cinereus Sporadisk trekkfugl
Svarthalespove Limosa limosa Sporadisk trekkfugl
Lappspove L. lapponica Regelmessig trekkfugl
Storspove Numenius arquata Regelmessig rugefugl
Småspove N. phaeopus Regelmessig trekkfugl
Langnebbekkasinsnipe Limnodromus scolopacea Sporadisk trekkfugl
Rugde Scolopax rusticola Regelmessig trekkfugl
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago Regelmessig rugefugl
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus Regelmessig trekkfugl
Svømmesnipe Phalaropus lobatus Sporadisk trekkfugl
Storjo Stercorarius skua Regelmessig rugefugl
Tyvjo S. parasiticus Regelmessig rugefugl
Polarjo S. pomarinus Sporadisk trekkfugl
Fjelljo S. longicaudus Sporadisk trekkfugl
Dvergmåke Larus minutus Sporadisk trekkfugl
Hettemåke L. ridibundus Sporadisk rugefugl
Fiskemåke L. canus Regelmessig rugefugl
Sildemåke L. fuscus Regelmessig rugefugl
Gråmåke L. argentatus Regelmessig rugefugl
Svartbak L. marinus Regelmessig rugefugl
Polarmåke L. hyperboreus Regelmessig vintergjest
Grønlandsmåke L. glaucoides Regelmessig vintergjest
Sabinemåke L. sabini Sporadisk trekkfugl
Krykkje Rissa tridactyla Regelmessig rugefugl
Makrellterne Sterna hirundo Regelmessig rugefugl
Rødnebbterne S. paradisaea Regelmessig rugefugl
Splitterne S. sandvicensis Sporadisk trekkfugl
Alkekonge Alle alle Regelmessig vintergjest
Lomvi Uria aalge Regelmessig rugefugl
Polarlomvi U. lomvia Regelmessig rugefugl
Alke Alca torda Regelmessig rugefugl
Teist Cepphus grylle Regelmessig rugefugl
Lunde Fratercula arctica Regelmessig rugefugl
Ringdue Columba palumbus Regelmessig trekkfugl
Skogdue C. oeans Sporadisk trekkfugl
Klippedue/Bydue C. livia Regelmessig hele året
Turteldue Streptopelia turtur Sporadisk trekkfugl
Tyrkerdue S. decaocto Tidligere rugefugl
Gjøk Cuculus canorus Regelmessig rugefugl
Hærfugl Upupa epops Sporadisk trekkfugl
Hubro Bubo bubo Regelmessig hele året
Jordugle Asio flammeus Regelmessig trekkfugl
Hornugle A. otus Sporadisk trekkfugl
Kattugle Strix aluco Sporadisk trekkfugl
Tårnseiler Apus apus Tidligere rugefugl
Alpeseiler A. melba Sporadisk trekkfugl
Grønnspett Picus virdis Sporadisk trekkfugl
Gråspett P. canus Regelmessig trekkfugl
Svartspett Dryocopus martius Sporadisk trekkfugl
Flaggspett Dendrocopus major Regelmessig trekkfugl
Vendehals Jynx torquilla Sporadisk trekkfugl
Sandsvale Riparia riparia Regelmessig trekkfugl
Låvesvale Hirundo rustica Regelmessig rugefugl
Amursvale H. daurica Sporadisk trekkfugl
Taksvale Delichon urbica Regelmessig trekkfugl
Dverglerke Calandrella brachydactyla Sporadisk trekkfugl
Sanglerke Alauda arvencis Regelmessig rugefugl
Fjellerke Eremophila alpestris Sporadisk trekkfugl
Heipiplerke Anthus pratencis Regelmessig rugefugl
Skjærpiplerke A. spinoletta Regelmessig rugefugl
Trepiplerke A. trivialis Regelmessig trekkfugl
Lappiplerke A. cervinus Sporadisk trekkfugl
Tartarpiplerke A. novaseelandiae Sporadisk trekkfugl
Vintererle Motacilla cinera Sporadisk trekkfugl
Gulerle M. flava thunbergi Regelmessig trekkfugl
Linerle M. alba alba Regelmessig rugefugl
Svartryggerle M. a. yarrellii Regelmessig rugefugl
Tornskate Lanius collurio Sporadisk trekkfugl
Stær Sturnus vulgaris Regelmessig rugefugl
Skjære Pica pica Regelmessig rugefugl
Kaie Corvus monedula Regelmessig trekkfugl
Kornkråke C. frugilegus Regelmessig trekkfugl
Svartkråke C. corone corone Sporadisk trekkfugl
Kråke C. corone cornix Regelmessig rugefugl
Ramn C. corax Regelmessig rugefugl
Sidensvans Bomycilla garrulus Regelmessig trekkfugl
Fossekall Cinclus cinclus Tidligere rugefugl
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes Regelmessig rugefugl
Jernspurv Prunella modularis Regelmessig rugefugl
Elvesanger Locustella flauviatilis Sporadisk sommergjest
Myrsanger Acrocephalus palustris Sporadisk sommergjest
Sivsanger A. schoenobaenus Tidligere rugefugl
Gulsanger Hippolais icterina Regelmessig trekkfugl
Møller Sylvia curruca Tidligere rugefugl
Hagesanger S. borin Regelmessig trekkfugl
Hauksanger S. nisoria Sporadisk trekkfugl
Munk S. atricapilla Regelmessig trekkfugl
Tornsanger S. communis Sporadisk rugefugl
Gransanger Phylloscopus collybita Tidligere rugefugl
Løvsanger Ph. trochilus Regelmessig rugefugl
Bøksanger Ph. sibilatrix Sporadisk trekkfugl
Gulbrynsanger Ph. inornatus Sporadisk trekkfugl
Fuglekonge Regulus regulus Regelmessig trekkfugl
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca Regelmessig rugefugl
Dvergfluesnapper F. parva Sporadisk trekkfugl
Gråfluesnapper Muscicapa striata Regelmessig trekkfugl
Buskskvett Saxicola rubetra Sporadisk rugefugl
Svartstrupe S. torquata Sporadisk trekkfugl
Steinskvett Oenanthe oenanthe Regelmessig rugefugl
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus Regelmessig trekkfugl
Svartrødstjert Ph. ochruros Sporadisk trekkfugl
Rødstrupe Erithacus rubecula Sporadisk rugefugl
Blåstrupe Luscinia svecica Sporadisk trekkfugl
Gråtrost Turdus pilaris Regelmessig rugefugl
Ringtrost T. torquatos Regelmessig rugefugl
Svarttrost T. merula Regelmessig rugefugl
Måltrost T. philomelos Sporadisk rugefugl
Rødvingetrost T. iliacus Regelmessig trekkfugl/Sporadisk rugefugl
Stjertmeis Aegithalos caudatus Regelmessig trekkfugl
Løvmeis Parus palustris Regelmessig trekkfugl
Granmeis P. montanus Regelmessig trekkfugl
Toppmeis P. cristatus Sporadisk trekkfugl/Tidligere rugefugl
Svartmeis P. arter Regelmessig trekkfugl
Blåmeis P. caeruleus Tidligere rugefugl/Regelmessig trekkfugl
Kjøttmeis P. major Regelmessig rugefugl
Spettmeis Sitta europaea Sporadisk trekkfugl
Trekryper Certhia familiaris Regelmessig trekkfugl
Gråspurv Passer domesticus Regelmessig rugefugl
Pilfink P. montanus Sporadisk trekkfugl
Bokfink Fringilla coelebes Regelmessig trekkfugl
Bjørkefink F. montifringilla Regelmessig trekkfugl
Grønnfink Carduelis chloris Regelmessig rugefugl
Grønnsisik C. spinus Regelmessig trekkfugl
Stillits C. carduelis Sporadisk trekkfugl
Tornirisk C. cannabina Sporadisk trekkfugl
Bergirisk C. flavirostris Regelmessig rugefugl
Gråsisik C. flammea Tidligere rugefugl/Regelmessig trekkfugl
Polarsisik C. hornemanni Regelmessig trekkfugl
Grankorsnebb Loxia curvirostra Sporadisk trekkfugl
Furukorsnebb L. pytyopsittacus Regelmessig trekkfugl
Rosenfink Carpodacus erythrinus Sporadisk trekkfugl
Dompap Pyrrhula pyrrhula Regelmessig trekkfugl
Kornspurv Miliaria calandra Sporadisk trekkfugl
Gulspurv Emberiza citrinella Regelmessig trekkfugl
Brunhodespurv E. bruniceps Sporadisk trekkfugl
Sibirspurv E. aureola Sporadisk trekkfugl
Svarthodespurv E. melanocephala Sporadisk trekkfugl
Sivspurv E. schoeniclus Regelmessig trekkfugl
Lappspurv Calcarius lapponicus Sporadisk trekkfugl
Snøspurv Plectrophenax nivalis Regelmessig trekkfugl